Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

2411 ba7b 390
Reposted frombabyface babyface viaBloodMoon BloodMoon
9299 fd98 390
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viaBloodMoon BloodMoon
9795 bc48 390
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viaBloodMoon BloodMoon
3145 e8d7 390
Reposted fromarwen arwen viaBloodMoon BloodMoon
7050 5097 390
Reposted frombitner bitner via100suns 100suns
2400 3ff1 390
Reposted fromveronika1997 veronika1997 via100suns 100suns
9614 e6d8 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaClary Clary
7974 d3bb 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaClary Clary
9418 5860 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
9421 40a1 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
9426 5e3b 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
1889 639b 390
7539 eb5c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via100suns 100suns
Reposted fromjasminum jasminum viaszarakoszula szarakoszula
– Miłość nie ma nic wspólnego z zazdrością i z obawą, że coś stracisz. Kocham Cię, ale jeśli zechcesz odejść, ponieważ nie możesz zapomnieć o innej kobiecie – to dobrze. To będzie prawdą. Ponieważ gdybyś został – byłoby to kłamstwem. Jeśli odejdziesz to będzie znaczyło, że nie pasujemy do siebie i dobrze, że odszedłeś. Bo gdybyś został, to zajmowałbyś miejsce kogoś, kto do mnie pasuje. Ten, kto do mnie pasuje nie odejdzie. Więc nie ma się o co martwić.
– Jakoś dziwnie mnie kochasz. Nie przywiązałaś się do mnie?
– Miłość nie ma nic wspólnego z przywiązaniem. Przywiązanie i zazdrość oznacza brak miłości do siebie. Oznacza, że uważasz siebie za gorszego od kogoś,. Oznacza strach, że takiego, jaki jesteś nikt nie pokocha. Nie porównuj się z innymi, bo jesteś nieporównywalny. Ty jesteś Ty. Masz swoje życie, dar, który otrzymałeś na wyłączność. Szkoda czasu na porównania. 
— .
Reposted fromtomowa tomowa viabotanyplay botanyplay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl